SMP Wiki

Wiki jaka jest, każdy widzi

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sempowisko:sempowisko_2006:fizyka_w_architekturze

Referat dotyczy przenikania idei pomiędzy architekturą, a naukami ścisłymi, w szczególności fizyką. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy współistnienie formy i funkcji w architekturze jest rzeczywiście konieczne w procesie twórczym. We wstępie omówione są filozoficzno-socjologiczne ramy problemu. Następnie autorka podaje konkretne przykłady przenikania idei z fizyki do architektury i omawia szczegółowo wybrane zagadnienia z mechaniki budowli i teorii sprężystości. Przedstawione w referacie tezy są poparte przykładami i licznymi ilustracjami. Szczegółowo omówiona jest fizyka mostów i sklepień. Autorka prezentuje też najsłynniejsze projekty znanych współczesnych architektów, między innymi Gaudiego. Referat ma na celu przybliżenie słuchaczom pewnych zagadnień z mechaniki budowli, a także uzasadnienie tezy o współistnieniu formy i funkcji w architekturze.

sempowisko/sempowisko_2006/fizyka_w_architekturze.txt · ostatnio zmienione: 2013/02/13 19:00 (edycja zewnętrzna)