SMP Wiki

Wiki jaka jest, każdy widzi

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


sempowisko:sempowisko_2013

SeMPowisko 2013

XI SeMPowisko 2013 odbędzie się 24, 25, 26 maja (sobota-niedziela) w Klubie Studenckim Rotunda (wykład Adama Ciesielskiego), w sali 15 Wydziału Chemii UJ przy ul. Ingardena oraz 057 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Reymonta.

Przewidziane są sesje dotyczące fizyki, bio (-logii, -technologii, -chemii), informatyki, matematyki i innych dziedzin ścisłych. Stawiamy na tematykę interdyscyplinarną.

Rejestracja Uczestników odbywać się będzie 25 maja w godzinach 10.00-11.00 w hallu Wydziału Chemii, przed salą 15 - podczas rejestracji Uczestnicy otrzymają gadżety, materiały konferencyjne oraz bloczki na obiad.

Plan Konferencji

Plan konferencji wraz z ostateczną listą zaakceptowanych referatów znajduje się tutaj. Plan, w przeciwieństwie do listy referatów, nie ma charakteru ostatecznego - może ulec drobnym zmianom z przyczyn niezależnych. Ponadto dostępna jest już Książka Abstraktów zawierająca streszczenia planowanych wystąpień.

Rejestracja Uczestników odbywać się będzie 25 maja w godzinach 10.00-11.00 w hallu Wydziału Chemii przed salą 15 - podczas rejestracji Uczestnicy otrzymają gadżety, materiały konferencyjne, oraz bloczki na obiad.

Pragniemy też zwrócić uwagę Uczestników na kilka nowinek, które pojawiły się w planie: wykład Adama Ciesielskiego będzie miał charakter wigilijny - ze względu na wyjazd prelegenta odbędzie się w piątek, 24 maja w Klubie Studenckim Rotunda - czas po nim będzie przeznaczony na wieczorek zapoznawczy. Ponadto po raz pierwszy część prezentacji (cały pierwszy dzień konferencji) odbywać się będzie w budynku Wydziału Chemii UJ przy ulicy Ingardena 3, sala numer 15.

Publikacja

Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, podobnej do tej zeszłorocznej.

Rejestracja

Rejestracja na SeMPowisko 2013 została zamknięta zgodnie z planem 17.05. Pomimo to zapraszamy wszystkich chcących wysłuchać któregokolwiek (lub wszystkich) referatów - miejsc na sali wystarczy, nikogo wyrzucać nie będziemy.

Sponsorzy

Dziękujemy za wsparcie wydziałom: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Chemii UJ, które udostępniły nam sale na potrzeby konferencji. Środki finansowe na jej przeprowadzenie uzyskaliśmy od Rady Kół Naukowych UJ, za co również jesteśmy wdzięczni.

sempowisko/sempowisko_2013.txt · ostatnio zmienione: 2013/05/20 20:46 przez picek