Zwyczajne Walne Koła SMP

Szanowni Państwo, Drogie Sempy i Sempiątka,

chciałbym wszystkim ogłosić, że Walne Zgromadzenie Koła Matematyczno-Przyrodniczego Studentów UJ odbędzie się dnia 28 listopada 2023 roku o godzinie 18:15 w sali A-1-08. Jako zwołujący Walne Zgromadzenie Koła, nie wskazuję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przez co rolę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjmuje zwołujący tzn. Jakub Firlej.

W załączniku przesyłam porządek obrad Walnego Zgromadzenia Koła.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na Walnym!
Prezes KMPSUJ
Jakub Firlej
Dodano 09 December 2023 przez Firlej.

CC BY-SA 4.0 KMPS UJ. Last modified: December 10, 2023. Credits for unowned content. Website built with Franklin.jl and the Julia programming language.
Unfortunately we ran out of cookies. If you want some, buy them and leave them on our table.