Zarząd

Aktualny zarząd koła (wybrany 28 listopada 2023):

  • Prezes: Bartosz Żbik (Fizyka SMP)

  • Skarbnik: Gabriela Kowacz (Chemia SMP)

  • Zastępca Prezesa: Franciszek Ungeheuer (Fizyka SMP)

  • Zastępca Skarbnika: Magdalena Stalicka (Biotechnologia SMP)

Komisja rewizyjna w składzie:

  • Marianna Dekert

  • Dominik Piasecki

  • Mateusz Winiarski

CC BY-SA 4.0 KMPS UJ. Last modified: January 02, 2024. Credits for unowned content. Website built with Franklin.jl and the Julia programming language.
Unfortunately we ran out of cookies. If you want some, buy them and leave them on our table.