Zarząd

Od lewej: Aleksander Lenart (zast. prezesa), Jakub Firlej (prezes), Igor Piechowiak (skarbnik), Bartosz Żbik (zast. skarbnika)
autorka: Ksymena Poradzisz

CC BY-SA 4.0 KMPS UJ. Last modified: 19-03-2023. Credits for unowned content. Website built with Franklin.jl and the Julia programming language.